วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2551

0001 แฮ็กเกอร์มือใหม่กับผู้ดูแลระบบมือใหม่

ถูกเจาะระบบอีกแล้ว .. เป็นคำพูดติดปากของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา เมื่อตรวจพบผู้บุกรุกจากข้อมูลการเข้าใช้ (User Log) หรือหลังจากเครื่องบริการ (Server) ถูกปิดโดยไม่ทราบสาเหตุ .. จึงเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลที่ต้องค้นหาสาเหตุ และผู้รับผิดชอบ ที่อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีทิ้งร่องรอยให้ติดตาม
สถาบันการศึกษาเป็นองค์กรที่แฮ็กเกอร์มือใหม่ จัดอันดับให้เป็นเป้าหมายระดับต้น ๆ เพราะเปิดให้บริการครบถ้วน และมักถูกดูแลโดยผู้ดูแลมือใหม่ ที่มีงานสอน และงานอื่น ๆ ล้นมือ ต่างกับบริษัทเอกชน ที่มีบุคลากรรับผิดชอบด้านความปลอดภัยโดยตรง สำหรับผู้ไม่ประสงค์ดีที่เลือกสถาบันการศึกษา เป็นเป้าหมายอาจเป็น นักเรียนในโรงเรียนที่ซื้อหนังสือสอนการเจาะระบบ ซึ่งหาได้ตามร้านหนังสือทั่วไป เช่น ดวงกมล ดอกหญ้า หรือซีเอ็ด เป็นต้น จากนั้นก็ Download โปรแกรมที่แนะนำในหนังสือ มาใช้เจาะระบบ มาทดสอบ หรือลองวิชาจากที่ได้อ่าน ผลของการทดสอบโปรแกรมเหล่านั้น โดยนักเรียน หรือสมาชิกในองค์กร อาจสร้างความเสียหาย ตามลักษณะการทำลายแต่ละแบบได้จริง ผู้ดูแลมือใหม่ จึงควรศึกษาการเจาะระบบไว้ เพราะหนังสือเหล่านั้น จะแนะนำการป้องกัน จากการคุกคามของผู้ไม่ประสงค์ดีเช่นกัน
นักเรียนในปัจจุบัน สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือรับการแนะนำจากแฮ็กเกอร์ที่มีประสบการณ์ระหว่างสนทนา (Chat หรือ MSN) โปรแกรมที่นักเรียนได้รับมา อาจเป็นโปรแกรมแบบโทรจัน ที่ตั้งเวลาทำงาน หรือเฝ้ารอผู้ใช้คนอื่นเข้ามาติดกับดัก เพราะคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนส่วนใหญ่ เป็นแบบหลายผู้ใช้ ที่ผลัดกันเข้ามาใช้ โปรแกรมบางตัวอาจขโมยข้อมูลของผู้ใช้ แล้วส่งให้กับผู้ไม่ประสงค์ดี หรือมีเป้าหมายในการทำลายระบบ เช่น ไวรัส(Virus) หรือส่งแสปม(Spam) เป็นต้น ปัจจุบันผู้ใช้อีเมลได้รับจดหมายขยะที่ส่งมาจากการกระทำของผู้ไม่ประสงค์ดี หรือผู้ไม่รู้เท่าทันจำนวนมาก เพราะคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา หรือองค์กร ปล่อยอีเมล อย่างไม่ตั้งใจ และยังรวมไปถึง ผู้ที่ตั้งใจส่งอีเมลเพื่อการค้า(Work at Home หรือรวยอยู่บ้าน) เป็นต้น
การดูแล และอัพเกรด(Upgrade) โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องให้ทันสมัย เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม OS, Anti Virus หรือ Anti Spam เพราะการเจาะระบบส่วนใหญ่ อาศัยความบกพร่องของโปรแกรมที่มีอยู่แล้วในเวอร์ชั่นเก่า เช่น WindowsXP1 หรือ Redhat 8 เป็นต้น หากเปลี่ยนเป็น WindowsXP2 ก็จะไม่ถูกเจาะระบบได้โดยง่าย เพราะผู้ผลิตทราบจุดบกพร่อง และได้แก้ไขในรุ่นถัดไป สำหรับโปรแกรมรุ่นเก่า มักมีการนำจุดบกพร่องมาเปิดเผย ในอินเทอร์เน็ต ผู้ไม่ประสงค์ดีจึงเขียนโปรแกรม เพื่อเข้าทำลายตามช่องโหว่เหล่านั้น
ความล้มเหลวจากการใช้คอมพิวเตอร์เกิดขึ้นได้ทั้งทางฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ของท่านอาจไม่ถูกเจาะ แต่ระบบแฟ้มอาจเสียหายจากการใช้ หรืออายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้ข้อมูลหาย หรือคอมพิวเตอร์หยุดทำงานแบบแก้ไขไม่ได้ ถ้าท่านให้ความสำคัญกับข้อมูล การสำรองข้อมูล (Backup) จึงเป็นคำตอบที่ดี เพราะอุปกรณ์สำรองข้อมูลมีราคาลดลงมาก เช่น CD-R เก็บได้ถึง 700 MB มีราคาเพียงแผ่นละ 6 บาท ส่วนนักศึกษาในปัจจุบัน มักพก Handy Drive ติดตัว เพราะเก็บข้อมูลได้ถึง 128 MB แต่ราคาไม่ถึง 1000 บาท อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้ท่านสำรองข้อมูลที่สำคัญ ถ้ามั่นใจว่าจะป้องกันตนเองจากผู้บุกรุกอาจไม่ครบถ้วน ก็ควรมีแผนสอง คือการสำรองข้อมูล และมีแผนเรียกคืนในเวลาที่รวดเร็วที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น