วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เล่าเรื่องการจัดการ dual boot กับ 3 OS
บันทึกไว้ช่วยจำ
1 มิ.ย.57 ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่มา 1 เครื่องราคา 14,300 บาท
Motherboard H81M-D ที่ร้านเปลี่ยนให้ใหม่ เพราะตัวแรกมีปัญหาจอลาย
CPU Intel G3240 3.1GHz และจอภาพ 18.5 นิ้ว
RAM Kingston 4 GB การเพิ่มเป็น 8 GB จะต้องจ่ายเพิ่ม จึงไม่เพิ่ม
Hardisk 1 TB และมี 2 LAN คือ Realtex และ D-Link
ผมสนใจเรื่องนี้ เพราะหัวหน้าเล่าให้นักศึกษาฟัง ก็อยากมีประสบการณ์แบบลูกศิษย์บ้าง
และสนใจเรื่องของ 3 OS ที่แยกกันอิสระคือ win7, win8, ubuntu server
แยกเป็นประเด็นที่สนใจไว้ดังนี้
1. แบ่ง partition
ตอนที่ร้านแบ่ง partition มาให้ แยกเป็น 3 ส่วน ๆ ละประมาณ 300 GB
ผมพยายามไม่ปรับอะไร แต่พบปัญหาว่าจะไม่มีห้องเก็บข้อมูล และยังใช้ไม่ครบ 4 partiton
ซึ่งคอมพิวเตอร์ทั่วไปรองรับการแบ่ง partion ได้เพียง 4 เท่านั้น สำหรับ 1 harddisk
พอใช้โปรแกรมลดขนาด partition หลังลงไปทั้ง 3 OS
พบว่าระบบการจัดแบ่งเสีย แต่ก็ไม่คิดจะกู้คืน จึงเริ่มต้นใหม่
สรุปว่า ต้องมาแบ่งเอง และถ้าไม่จำเป็นอย่า resize partition ที่มีข้อมูล

2. 100MB กับ 100GB

ในการแบ่ง partiton ด้วย win7 ซึ่งผมตั้งใจให้เป็น first partiton
พบว่าจะมี  System Reserved Partition ขนาด 100MB ขึ้นมาเสมอ
เป็นผลให้แบ่งได้อีกเพียง 3 partiton จึงต้องทำให้ 100MB หายไป
2.1 ถ้าแบ่งไวั 90GB จะมี extend option ให้รวม 100MB กับ 90GB
สรุปว่าสามารถทำให้ 100MB หายไปด้วยการใช้ extend
2.2 ถ้าแบ่งไว้ 100GB จะไม่สามารถรวม 100MB กับ 100GB ได้
แต่ไม่พบปัญหาจำกัดขนาดกับ partition อื่น
2.3 ถ้าไม่แบ่ง partiton ตอนที่ติดตั้งครั้งแรก แต่แบ่งหลังติดตั้ง windows ไปแล้ว
ก็น่าจะมีอิสระในการจัดการ ด้วย partition magic
เหมือนที่ร้านแบ่งมาให้เป็น 300GB ทั้งหมด 3 ส่วน
สรุปว่า ผมได้ first partition ขนาดไม่เกิน 100 GB

3. motherboard รุ่นใหม่
ปัญหาการแสดงผล (VGA) จะไม่เกิดขึ้น ถ้าลง win7 กับ win8 เท่านั้น
แต่พบปัญหาถ้าลง 3 OS และใช้ grub เป็นตัวจัดการ
ซึ่งพบในขณะที่เปลี่ยน os จาก linux เป็น windows ใน loader
ปัญหานี้คาดว่าเป็นที่ผมไม่ได้ลง driver ให้ครบ ใน windows ทุกรุ่น
เพราะหลังจากถอดใจเปลี่ยนจากที่ใช้ grub เป็นตัวหลัก
ไปใช้ loader ของ win8 + easybcd ใน win7 ก็ไม่พบปัญหาการแสดงผล
ที่เรียกว่าจอดำ กับจอลายอีก เพราะติดตั้ง driver ให้กับ windows ไปทั้งคู่
ส่วน linux ใช้ terminal เป็นหลัก ไม่ใช้ desktop จึงไม่พบปัญหา
สรุปว่า ปัญหาจอดำ กับจอลายตอนจะเข้า win ผ่าน grub น่าจะมาจาก driver ใน win
แต่สุดท้ายก็ไม่ใช้ grub เป็นทางเข้า win แม้จะกด e เพื่อเข้า win ได้ในบางครั้งก็ตาม

4. ติดตั้ง os กับ loader มีลำดับที่ผมใช้ ดังนี้
- เริ่มต้นลง linux กับ par4 มี grub ใน mbr เรียบร้อย
- ลง win7 กับ par1 แล้วลง easybcd loader ทำให้เลือก win7 หรือ linux
- ลง win8 กับ par2 จะเรียกสิ่งที่มีใน easybcd มารวมกับ win8 เป็นloader ใหม่
สรุปว่า สุดท้ายแล้ว ใช้ bootloader ของ win8

5. network ใน linux ไม่ได้กำหนดไว้แต่แรก
ต้องไปแก้แฟ้ม /etc/network/interfaces
uto lo p2p1
iface lo inet loopback
auto p2p1
iface p2p1 inet dhcp
คำสั่ง #ifconfig -a ทำให้รู้ว่า network ที่เกาะไว้ได้ ip เบอร์อะไร
คำสั่ง #lshw -class network ทำให้ทราบว่ามีอุปกรณ์ชื่ออะไร ยี่ห้ออะไรบ้าง
แล้วสั่ง restart service ด้วย #/etc/init.d/networking restart

ปล. ไม่ os ข้างต้นใน virtual box สำหรับกรณีนี้
เพราะต้องการใช้สภาพแวดล้อมจริง และติด deep freeze ในทั้งสอง windows
ส่วน virtual box นั้น ตั้งใจลงใน win7 เพื่อทดสอบ case อื่น