วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แช่เมล็ดมะละกอ ปอกเมือกก่อนลงดิน จะดีกว่า (3.)


เอาเมล็ดมะละกอ แช่น้ำ


[วิจัยชาวบ้าน]
ศูนย์สกว.ลำปาง เคยชวนวิจัยชาวบ้านในชุมชนมา 10 ปี
เค้าเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชาวบ้าน
ชาวบ้านคิด แก้ปัญหา ลงมือทำกันเอง เกิดผลกับชาวบ้าน
ก็ต้องมีสมมติฐาน มีหลักการเหมือนวิจัยวิชาการ
เค้าให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าผล
วิจัยชาวบ้านจะเน้นพัฒนาการเรียนรู้ในชาวบ้าน
ไม่เหมือนวิจัยเชิงวิชาการ ที่เน้นว่าต้องได้ผลชัดเจน
เอา SPSS มาวิเคราะห์ ทดสอบสมมติฐาน หาแนวโน้ม
พอได้รูปเล่ม 5 บท ก็นำมาเขียนบทความตีพิมพ์ (Paper)
ก็มาบ่นกันเรื่องนำผลไปใช้ประโยชน์มีน้อย (Citation)


ทิ้งไว้ 2 คืน
แล้วนำมาขยี้เอาเมือกหุ้มออก

[แช่เมล็ด]
วันนี้ค้นในกูเกิ้ล พบว่า การแช่เมล็ดมะละกอก่อนปลูก
สัก 2 คืน แล้วนำมาขยี้เบา ๆ เอาเมือกออก
จะทำให้เยื้อหุ่มเมล็ดหลุดออก
เมื่อนำไปปลูกก็จะขึ้นได้ดีกว่า
ก็เป็นสมมติฐานน่ะครับว่า ใส่กระบวนการนี้เข้าไป
อัตราการงอกจะดีกว่าปลูกตามธรรมชาติ
จึงทดสอบ สร้างกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลองก็นำไปแช่น้ำตามเค้าว่า
กลุ่มควบคุมก็นำไปปลูกเลยไม่ต้องแช่น้ำ
เตรียมถุงดินเหมือนกันไว้ 5 ถุง หยอดถุงละ 4 เมล็ด
มี 4 ถุงที่เป็นกลุ่มทดลอง
มี 1 ถุงที่เป็นกลุ่มควบคุม


เตรียมถุงดำ
ปลูกแยกกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม


[ผลลัพธ์]
ผลเป็นอย่างไรไม่รู้ เพราะวันนี้เริ่มลงดิน
กว่าจะรู้ว่ากลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุมต่างกันหรือไม่
คงต้องใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์
แต่สมมติฐานคือ ต่างกัน
ในใจผมก็คิดว่าต่างนะ เพราะเมือกหลุดแล้ว
โอกาสโตของกลุ่มทดลองก็น่าจะเกือบ 100% เลยทีเดียวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น