วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ฟังหลวงพ่อปราโมทย์ พูดเรื่องปล่อยวางผู้รู้ .. ว่ายากสุด

ฟังหลวงพ่อปราโมทย์ เรื่องปล่อยวาง


จิตเคลื่อนแล้วรู้  .. จิตเป็นคนดู จิตเป็นผู้รู้

มาดูกาย เวทนา ดูจิตทำงานไป
เห็นร่างกายนั่ง นอน หายใจ จิตเป็นคนดู
เห็นร่างกายเคลื่อนไหว หรือหยุดนิ่ง จิตเป็นคนดู
เห็นความสุข หรือความทุกข์เกิดขึ้น จิตเป็นคนดู
เห็นความสุข หรือความทุกข์ดับไป จิตเป็นคนดู
เห็นกุศล หรืออกุศลเกิดขึ้น ดับไป จิตเป็นคนดู
สั่งจิต สั่งกายไม่ได้ เพราะไม่ใช่เรา
จิตที่รู้กายไม่ใช่เรา
เวทนาที่เกิดในกาย เกิดในจิต ก็ไม่ใช่เรา
จิตสั่งอะไรไม่ได้ เป็นอนัตตา เพราะไม่ใช่เรา
จิตมีราคะสั่งไม่ได้ ก็ไม่ใช่เรา
ความจำได้หมายรู้ ก็ไม่ใช่เรา
จิตที่เป็นคนรู้ ก็ไม่ใช่เรา
เมื่อตัวเราไม่มี ใครถูก ใครแก่ ใครเจ็บ ใครตาย
กายแก่ กายเจ็บ ก็ไม่ใช่เรา
ไม่มีอะไรเป็นเรา
ความทุกข์มีอยู่ แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์
เห็นขัณฑ์ 5 ทำงานของมันไป
ลำพังร่างกายทำงานไม่ได้หรอก
จิตไม่สั่งให้พูด ให้โกรธ ก็ทำงานไม่ได้หรอก
จิตไม่ใช่ตัวดี ตัววิเศษ ถึงเวลาก็ต้องปล่อยวางเหมือนกัน
ตอนนี้อย่างพึ่งปล่อยตัวผู้รู้
เอาตัวผู้รู้ไปเรียนรู้ความจริงของรูป นาม กาย ใจ
แล้วค่อยปล่อยวางเป็นลำดับ
ตัวจิตผู้รู้นี่หละ ที่ปล่อยวางยากที่สุด
ก็จะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น