วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วันมาฆบูชาหนอวันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 
ปีพ.ศ.2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

คำว่า มาฆะ เป็นชื่อของเดือน 3
มาฆบุรณมี หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ (เดือน 3) ตามปฏิทินของอินเดีย
วันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองครั้ง
วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
วันมาฆบูชา คือ วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก
หลังจากตรัสรู้ได้ 9 เดือน
เนื้อหาคำสอนหลัก คือ "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"

เหตุการณ์ในวันมาฆบูชามี 4 ประการ
1. ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
2. พระสงฆ์ 1250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ
3. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า
หรือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา

http://www.thaiall.com/calendar/calendar60.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น