วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เพื่อนให้วัตถุธรรม ผมก็ให้คุณแม่ต่อ (๒๗.)

cd ธรรมะ


[กัลยาณมิตร]
หลังผมต้องมาดูแลคุณแม่ที่บ้าน
ก็มีเพื่อนฝากอาหารบำรุงกาย สมุนไพร
นม น้ำผลไม้ น้ำผึ้ง แยม
มาเยี่ยมถึงที่บ้านก็มีหลายคณะ
ทั้งทีมวิทยาลัยสงฆ์ ทีมสมัชชาสุขภาพ ทีมสกว.ลำปาง
ขอบคุณด้วยใจจริง ๆ
ระหว่างนั่งเขียนอยู่นี้
ก็เปิดธรรมของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมช.โช
อ.ศรีเพชร ท่านให้ซีดี MP3 ของหลวงพ่อ แผ่นที่ 55, 64, 65
ท่านเป็นอาจารย์สอนผม ตั้งแต่สมัยผมเป็นนักศึกษาแล้ว
ให้อาหารทางปัญญาขณะผมเป็นนักศึกษา เป็นอาจารย์ก็เนือง ๆ
หลังออกจากรั้วมหาวิทยาลัย
ก็ได้ธรรมะนี่หละ ที่เป็นอาหารใจยามกระหาย
ชีวิตเรานี่ จิตใจสำคัญจริง ๆ

[อาหารใจคุณแม่]
ต่อไปทั้งผม และคุณแม่คงฟังธรรมบ่อย
ฟังกันทุกวัน
เพราะผมเปิด youtube.com ให้คุณแม่ฟัง
หวังว่าจะหาความร่มเย็นเป็นสุขให้กับใจ
การฟังธรรมช่วยได้เยอะ
ช่วยให้ใจสงบได้ดีมาก
น้ำเสียงของพระท่านก็ฟังแล้วรู้สึกเย็น
พระท่านจะเน้นเรื่องการฝึกจิตใจ ไม่ฟุ้งซ่าน
หาความสงบให้จิตใจ
เกิดความสุข ความอิ่มขึ้นในใจไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น