วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แอปเปิ้ลเมือง หรือสตาร์แอปเปิ้ล (Star apple) หรือหมากน้ำนม (5.)
ที่บ้านปลูกต้น หมากนม หรือ สตาร์แอปเปิ้ล (Star apple)
หรือหมากน้ำนม หรือ บักยาง หรือ แอปเปิ้ลน้ำ หรือแอปเปิ้ลเมือง 
ไว้ 2 - 3 ต้น
ต้นที่บ้านสูงประมาณ 10 เมตร รัศมีประมาณ 3 เมตร
ใบด้านบนมีสีเขียว ด้านล่างมีสีน้ำตาล
เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ผลสุกจะนุ่ม
รสชาติหวาน มียางสีขาวออกมาจากเปลือก
เมล็ดมี 4 ถึง 8 เม็ด
ที่ตลาดเกาะคา ลำปาง ช่วงปลายกุมภาพันธ์ 2560
เริ่มวางขายประมาณ 3 ลูก 20 บาท
เห็นที่อื่นขายกิโลกรัมละ 20 บาท
ถ้า ต้นหนึ่ง ออกลูกมาประมาณ 90 ลูก
แล้วขาย 3 ลูก 20 บาท ก็จะมีรายได้ต้นละ 600 บาท
หากปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ในพื้นที่ 1600 ตารางเมตร
หากปลูกต้นละ 4 ตารางเมตร ก็จะได้ไร่ละ 400 ต้น
หากปลูกต้นละ 8 ตารางเมตร ก็จะได้ไร่ละ 200 ต้น
ดังนั้น
ต้นละ 600 บาท * 200 ต้นต่อไร่ ก็จะมีรายได้ 120,000 บาท


ต้นนี้ไม่ได้รดน้ำ พรวนดิน
ปีนี้ออกมาประมาณ 20 ลูก
จากการประเมินด้วยสายตา
แต่ขายได้เท่าไรไม่รู้ เพราะไม่สวยก็หลายลูก

ในบ้านมีหลายต้น
อีก 2 ต้นไม่ได้ถ่ายภาพมาด้วย
ปีนี้ไม่ออกผล เพราะไม่ได้บำรุงอะไรเลยเล่าเรื่องแอปเปิ้ลเมือง ในกลุ่ม "รวมพลคนเกษตรพอเพียง"
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154996330448895&set=gm.1463598907004589

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น